แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเปิดตลาดนัดบ้านท่าหลวง 16 มิถุนายน 2564 0
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 14 พฤษภาคม 2564 22
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายนำล้น จำนวน 2 โครงการ 30 เมษายน 2564 27
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 29 เมษายน 2564 30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 26 เมษายน 2564 37
ประกาศปิดตลาดนัดบ้านท่าหลวง 23 เมษายน 2564 37
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกส์คอนกรีต -ภูเมย 23 เมษายน 2564 36
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 23 เมษายน 2564 37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่2 มกราคม-มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 41
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 23 เมษายน 2564 38
การสรรหาตำแหน่งมาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง 23 เมษายน 2564 36
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปี 2563 23 เมษายน 2564 38
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ประจำปี 2564 22 เมษายน 2564 32
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี2564 (กองช่าง) 22 เมษายน 2564 30
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี2564 (สำนักปลัด) 22 เมษายน 2564 34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 22 เมษายน 2564 31
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 22 เมษายน 2564 31
ประกาศรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 63 22 เมษายน 2564 31
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง 22 เมษายน 2564 35
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คศล. จำนวน 2 โครงการ 19 เมษายน 2564 33
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน (กองการศึกษาฯ) 02 เมษายน 2564 36
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 02 เมษายน 2564 37
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกส์คอนกรีต-ภูเมย 31 มีนาคม 2564 35
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายทางแยกทางหลวง อบ.4064-ภูเมย ตำบลท่าหลวง 31 มีนาคม 2564 38
ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน (กองสว้สดิการสังคม) 23 มีนาคม 2564 46
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 17 มีนาคม 2564 53
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 16 มีนาคม 2564 58
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คศล. จำนวน 3 โครงการ 15 มีนาคม 2564 48
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครง 15 มีนาคม 2564 47
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 15 มีนาคม 2564 55