ต้อนรับนายอำเภอ

9 เม.ย 61 ๑๘๐๕๐๒ 0005

 

        ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ยินดีต้อนรับนายอำเภอตระการพืชผล นายนคร ศิริปริญญานันท์ พร้อมคณะ ที่ออกตรวจเยี่ยมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าหลวง