กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ๑๘๐๕๐๒ 0007

 

        จิตอาสาร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่น (อถล) ร่วมกันใจทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 1 ในวันที่ 19 กพ 61