กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว ๑๘๐๕๐๒ 0003

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ออกพื้นที่ มอบผ้าห่ม ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว ให้แก่คนสูงอายุและคนพิการภายในตำบล ในวันที่ 19 ม.ค 61