รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ๑๘๐๕๐๒ 0018

 

        รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลท่าหลวง 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561