โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

จดตรวจ11-17 เม.ย 61 ๑๘๐๕๐๒ 0002

 

จดตรวจ11-17 เม.ย 61 ๑๘๐๕๐๒ 0001

 

        โครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 " ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร " ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561