ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ปลูกป่าวันแม่แห่งชาต ๒๐๐๘๓๐ 26

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมกับอำเภอตระการพืชผล กำนัน ผญบ. ทุกหมู่บ้าน โรงเรียน และหน่วยราชการต่างๆพร้อมประชาชนจิตอาสาในตำบลท่าหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ภูนกหงส์ และขอขอบพระคุณสถานีเพาะชำกล้าไม้ สวนป่าดง นาซี-ขี้แลน ที่สนับสนุนต้นไม้