ท้องถิ่นจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าฯ ๒๐๐๘๓๐

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2563 ร่วมกับกำนัน ผญบ. รร.บ้านเทวัญ และจิตอาสาในตำบลท่าหลวง ในวันที่ 24 ก.ค 2563 ที่ผ่านมา