พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

งานพิธีรับมอบพระบรมฯ ๒๐๐๖๒๓ 0020

 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา