ประกาศแสดงเจตจำนง

อบต.ท่าหลวงแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต ๒๐๐๖๒๓ 0005

 

     องค์การบริหารส่งตำบลท่าหลวง ต้านคอร์รัปชั่น รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน