โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน

c0aed18431c227f155ea51fc91c148132 58439134 ๒๐๐๖๒๓ 0009

 

     ด้วยความห่วงใยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ขับรถเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่