โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต

ฝายมีชีวิต 2563 ๒๐๐๖๒๓ 0019

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา บ้าน วัด โรงเรียน รวมใจ  โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน  พร้อมอำเภอตระการพืชผล และหน่วยในราชการในตำบลท่าหลวง และประชาชนในตำบลท่าหลวง  ณ บ้านแก้งอะฮวนใต้ หมู่ที่ 9  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา