วิสัยทัศน์

 

 

" ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมอาชีพประชาชน  พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี"