คำขวัญของตำบลท่าหลวง

 

 

ดินแดนป่าอุดม  ชื่นชมธรรมชาติ

ภาพวาดภูโลง  ภูนกหงส์ภูพระ

สูงสง่าภูผาผึ้ง  งามซึ้งผ้ากาบบัว